Welkom bij het “Kapelse”
steunpunt vrijwilligers!

Verzekering

Vrijwilligers

Verzekering vrijwilligers

In de gemeente Kapelle zijn veel vrijwilligers actief. Vaak zijn vrijwilligers verzekerd via een verzekering van hun landelijke organisatie. De gemeente Kapelle heeft daarnaast een verzekering afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.

Wie is verzekerd?

Iedere vrijwilliger die voor een Kapelse organisatie onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ongeacht de activiteit

Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zijn verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Toch zijn ze meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

Wie is niet verzekerd?

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. 

Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen ook niet onder de definitie van vrijwilligers. Zij verrichten hun stageactiviteiten vanuit een opleidingsverplichting en vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.