Welkom bij het “Kapelse”
steunpunt vrijwilligers!

Ondersteuning

Vrijwilligers zijn altijd hard nodig om verenigingen, medewerkers in de zorg en andere sectoren te ondersteunen. Met ons cursus aanbod, praktische hulp en de vacaturebank willen wij hen en vrijwilligersorganisaties ondersteunen.

Buurtsportcoach

Bij gemeente Kapelle is een Buurtsportcoach actief, welke zich inzet voor de ondersteuning van sportverenigingen. Een van de doelen is dat de sportverenigingen “vitaler” worden. Hiervoor kunnen zij deelnemen aan het “Vitaliteitstraject Sportverenigingen Gemeente Kapelle” (VSGK). De gemeente Kapelle wil hierdoor sportverenigingen intern versterken en hen vanuit de eigen verantwoordelijkheid uitdagen een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke doelen voor zowel hun eigen leden als hun omgeving. De Buurtsportcoach heeft hierin een ondersteunende, coachende en faciliterende rol.  

Vitaler maken, hoe doe je dat? Daar is geen standaard antwoord op te geven. In het VSGK wordt de beginsituatie van de sportvereniging in beeld gebracht, om te bekijken hoe de vereniging functioneert. Daaruit komen de kansen en verbeterpunten van de sportvereniging naar voren. Dit is maatwerk, gezamenlijk wordt er gekeken waar de vereniging mee aan de slag kan gaan. Dit kan bijvoorbeeld op gebied van ledenwerving, vrijwilligerswerving, een andere of verbeterde organisatiestructuur en samenwerking.

Voor meer informatie over het VSGK of de Buurtsportcoach, neem contact op met Colin van Koeveringe, c.van.koeveringe@kapelle.nl of 0113-333145

Veilig vrijwilligerswerk

Met het uitvoeren van vrijwilligerswerk komt men vaak in contact met verschillende mensen. Wij vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk veilig gebeurt. Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken. Op de website In veilige handen vindt u hierover veel informatie.

VOG

Eén van de maatregelen die hiervoor ingezet kan worden is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Er wordt onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd. Is dit niet het geval, dan wordt de VOG toegekend. Is dit wel het geval, dan wordt bekeken of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Waarom een VOG?
Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun (vrijwilligers)positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie bij vrijwilligersorganisaties aan het licht. Steeds meer organisaties vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een daaraan gerelateerde functie binnen de organisatie kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Door als vrijwilligersorganisatie een VOG te verlangen van vrijwilligers, laat je zien dat jullie organisatie veiligheid serieus neemt.
Voor vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking is het mogelijk om een gratis VOG aan te vragen. De organisatie waar de vrijwilliger actief is, moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gratisvog.nl  

 

Mantelzorgers Binnenboord!

Een mantelzorger is iemand die langdurig en intensief voor een naaste zorgt. Een op de vijf mensen in Nederland is mantelzorger. Iedereen kan het plotseling worden.In Nederland zorgen ruim twee miljoen mensen voor een naaste.
 Zij doen dat met liefde maar het vraagt ook een prijs van hun sociale leven. 
Het lidmaatschap van hun geliefde club of vereniging schiet er vaak als eerste bij in. 
Maar: opzeggen is lang niet altijd nodig!

Cederhof wil met de campagne "Mantelzorgers Binnenboord" verenigingen en clubs helpen om "mantelzorgvriendelijk" te zijn of te worden. Het doel van de campagne is dat mantelzorgers ondanks intensieve zorgtaken, actief blijven binnen het verenigingsleven. Zo nemen zij tijd voor ontspanning en blijft het ledenbestand binnen verenigingen compleet: niemand hoeft vanwege zorgtaken uit te vallen.

Cederhof welzijn heeft voor de verenigingen een zogenaamde "Binnenboordbox" aangeschaft. Een basisboek, flyers, bonnen, voorbeelden van hartverwarmende oplossingen of een setje ansichtkaarten zijn ervoor gemaakt om het u gemakkelijker te maken het gesprek aan te gaan, en iemand de helpende hand toe te steken. Dat kan uiteindelijk betekenen dat u onderling en met de mantelzorger bespreekt wat u voor elkaar kunt betekenen om het leven wat makkelijker te maken. Carpoolen, overnemen van een bardienst bij de vereniging, oppassen, een keer voor elkaar koken of boodschappen doen: zo simpel kan het zijn! In het basisboek vindt u allerlei praktische hulpmiddelen en tips die u op ideeën kan brengen.

Als vereniging kunt u een logo of embleem op de deur plakken of op uw website en daarmee weten de (aspirant) leden dat ze  te maken hebben met een "mantelzorgvriendelijke" vereniging. Een vereniging met een warm kloppend hart. Waar mensen betrokken zijn en elkaar tegemoet komen als dat nodig is.

Vraag naar onze Binnenboordbox, hier vind je slimme tips en hartverwarmende oplossingen.

Als u als vereniging merkt dat een mantelzorger meer ondersteuning kan gebruiken, dan kunt u hem of haar ook in contact brengen met het Steunpunt Mantelzorg van Cederhof welzijn 0113 – 34 34 74

Cederhof welzijn is lid van de landelijke vereniging Mezzo